TỔNG HỢP BẢNG MÀU ĐẦY ĐỦ CỦA CÁC MÃ HTML, CSS, RGB, CMYK CHUẨN CHO THIẾT KẾ

Bảng màu RGB, bảng màu HTML, CSS cơ bản

Màu Tên màu Hex Code #RRGGBB Decimal Code (R,G,B)
Black #000000 (0,0,0)
White #FFFFFF (255,255,255)
Red #FF0000 (255,0,0)
Lime #00FF00 (0,255,0)
Blue #0000FF (0,0,255)

 

Nguồn: https://printgo.vn/bang-ma-mau-v2824

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khuyến mãi Tin tức Về chúng tôi MHD