Hiển thị tất cả 16 kết quả

Loại sản phẩm
Connecting spec. (mm)
Bulong (mm)
Màu vỏ cách điện
Loại dây (AWG)
Lõi
Dòng điện tối đa (Iₘₐₓ)
Đường kính trong (mm)
Đường kính ngoài (mm)
Số cực
Bản rộng (mm)
Độ dày (mm)
Mặt cắt (mm)
Bề mặt tiếp xúc
Chiều dài phần tiếp xúc (mm)
Giá

Hoặc chọn mức giá phù hợp với bạn

2.200 506.000
Đã chọn
121.000
4.2/5 27 đánh giá
20.000
4.2/5 104 đánh giá
3.700
4.2/5 165 đánh giá
4.100
4.2/5 76 đánh giá
5.300
4.2/5 194 đánh giá
4.000
4.2/5 234 đánh giá
2.200
4.2/5 18 đánh giá
64.000
4.2/5 213 đánh giá
11.000
4.2/5 272 đánh giá
24.000
4.2/5 210 đánh giá
8.200
4.2/5 91 đánh giá
31.000
4.2/5 107 đánh giá
25.000
4.2/5 159 đánh giá
15.000
4.2/5 42 đánh giá
4.400
4.2/5 202 đánh giá

Terminal Block, Domino