Hiển thị 1–50 của 147 kết quả

Màu vỏ cách điện
Dòng điện tối đa (Iₘₐₓ)
Mặt cắt (mm)
Chiều dài phần tiếp xúc (mm)
Giá

Hoặc chọn mức giá phù hợp với bạn

0 3.100.000
Đã chọn
121.000
4.2/5 40 đánh giá
4.050
4.2/5 56 đánh giá
1.690.000
4.2/5 64 đánh giá
2.100
4.2/5 60 đánh giá
20.000
4.2/5 115 đánh giá
-10%
text
190.000171.000
4.2/5 145 đánh giá
11.000
4.2/5 60 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 89 đánh giá
41.400
4.2/5 146 đánh giá
1.900
4.2/5 107 đánh giá
12.100
4.2/5 260 đánh giá
1.035.000
4.2/5 86 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 143 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 12 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 191 đánh giá
3.900
4.2/5 207 đánh giá
10.000
4.2/5 253 đánh giá
31.000
4.2/5 104 đánh giá
117.000
4.2/5 189 đánh giá
16.000
4.2/5 148 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 3 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 216 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 246 đánh giá
120
4.2/5 58 đánh giá
120
4.2/5 230 đánh giá
230
4.2/5 3 đánh giá
80
4.2/5 204 đánh giá
140
4.2/5 290 đánh giá
140
4.2/5 174 đánh giá
260
4.2/5 263 đánh giá
8
4.2/5 210 đánh giá
260
4.2/5 252 đánh giá
260
4.2/5 236 đánh giá
140
4.2/5 2 đánh giá
90
4.2/5 117 đánh giá
90
4.2/5 55 đánh giá