Hiển thị tất cả 41 kết quả

Màu vỏ cách điện
Dòng điện định mức (A)
Dòng điện tối đa (Iₘₐₓ)
Đường kính trong (mm)
Đường kính ngoài (mm)
Số cực
Bản rộng (mm)
Độ dày (mm)
Mặt cắt (mm)
Chiều dài phần tiếp xúc (mm)
Giá

Hoặc chọn mức giá phù hợp với bạn

0 1.035.000
Terminal tương thích
Đã chọn
Liên hệ
4.2/5 256 đánh giá
41.400
4.2/5 200 đánh giá
1.900
4.2/5 243 đánh giá
12.100
4.2/5 145 đánh giá
1.035.000
4.2/5 82 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 43 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 26 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 86 đánh giá
3.900
4.2/5 272 đánh giá
10.000
4.2/5 87 đánh giá
31.000
4.2/5 83 đánh giá
117.000
4.2/5 290 đánh giá
16.000
4.2/5 147 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 124 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 135 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 256 đánh giá
480
4.2/5 108 đánh giá
680
4.2/5 151 đánh giá
360
4.2/5 81 đánh giá
310
4.2/5 147 đánh giá
310
4.2/5 48 đánh giá
290
4.2/5 65 đánh giá
350
4.2/5 224 đánh giá
370
4.2/5 241 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 71 đánh giá