Hiển thị tất cả 38 kết quả

Connecting spec. (mm)
Bulong (mm)
Màu vỏ cách điện
Loại dây (AWG)
Lõi
Dòng điện định mức (A)
Dòng điện tối đa (Iₘₐₓ)
Số cực
Độ dày (mm)
Mặt cắt (mm)
Bề mặt tiếp xúc
Chiều dài phần tiếp xúc (mm)
Giá

Hoặc chọn mức giá phù hợp với bạn

0 1.892.000
Terminal tương thích
Đã chọn
11.000
4.2/5 248 đánh giá
120
4.2/5 202 đánh giá
120
4.2/5 282 đánh giá
230
4.2/5 61 đánh giá
80
4.2/5 141 đánh giá
140
4.2/5 171 đánh giá
140
4.2/5 31 đánh giá
260
4.2/5 159 đánh giá
8
4.2/5 224 đánh giá
260
4.2/5 292 đánh giá
260
4.2/5 100 đánh giá
140
4.2/5 253 đánh giá
90
4.2/5 268 đánh giá
90
4.2/5 218 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 232 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 36 đánh giá
218.000
4.2/5 252 đánh giá
2.500
4.2/5 105 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 258 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 77 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 177 đánh giá
15.000
4.2/5 35 đánh giá
19.000
4.2/5 131 đánh giá
15.000
4.2/5 229 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 175 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 193 đánh giá
2.300
4.2/5 255 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 80 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 15 đánh giá