Hiển thị tất cả 42 kết quả

Màu vỏ cách điện
Dòng điện định mức (A)
Dòng điện tối đa (Iₘₐₓ)
Đường kính trong (mm)
Đường kính ngoài (mm)
Số cực
Bản rộng (mm)
Độ dày (mm)
Mặt cắt (mm)
Chiều dài phần tiếp xúc (mm)
Giá

Hoặc chọn mức giá phù hợp với bạn

0 1.035.000
Terminal tương thích
Đã chọn
Liên hệ
4.2/5 268 đánh giá
41.400
4.2/5 260 đánh giá
1.900
4.2/5 110 đánh giá
12.100
4.2/5 236 đánh giá
1.035.000
4.2/5 118 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 166 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 46 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 142 đánh giá
3.900
4.2/5 188 đánh giá
10.000
4.2/5 265 đánh giá
31.000
4.2/5 237 đánh giá
117.000
4.2/5 87 đánh giá
16.000
4.2/5 81 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 282 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 222 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 61 đánh giá
480
4.2/5 272 đánh giá
680
4.2/5 127 đánh giá
360
4.2/5 97 đánh giá
310
4.2/5 295 đánh giá
310
4.2/5 263 đánh giá
290
4.2/5 209 đánh giá
350
4.2/5 194 đánh giá
370
4.2/5 82 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 230 đánh giá