MHD TUYỂN DỤNG - 01 Nhân Viên Digital Marketing T1/2021

MHD TUYỂN DỤNG - 01 Nhân Viên Digital Marketing T1/2021

✔️ Quyền lợi đầy đủ
✔️Thu nhập hấp dẫn
✔️ Hưởng mọi chế độ theo quy định của luật lao động

MHD TUYỂN DỤNG - 03 vị trí Nhân Viên Sales Kỹ Thuật T7/2020

MHD TUYỂN DỤNG - 03 vị trí Nhân Viên Sales Kỹ Thuật T7/2020

✔️ Quyền lợi đầy đủ
✔️Thu nhập hấp dẫn
✔️ Hưởng mọi chế độ theo quy định của luật lao động

MHD TUYỂN DỤNG - 01 vị trí Nhân Viên Digital Marketing T7/2020

MHD TUYỂN DỤNG - 01 vị trí Nhân Viên Digital Marketing T7/2020

✔️ Quyền lợi đầy đủ
✔️Thu nhập hấp dẫn
✔️ Hưởng mọi chế độ theo quy định của luật lao động
 

MHD TUYỂN DỤNG - 02 vị trí Nhân Viên Kỹ Thuật Cáp Mạng T4/2020

MHD TUYỂN DỤNG - 02 vị trí Nhân Viên Kỹ Thuật Cáp Mạng T4/2020

✔️ Quyền lợi đầy đủ
✔️Thu nhập hấp dẫn
✔️ Hưởng mọi chế độ theo quy định của luật lao động

MHD TUYỂN DỤNG - 03 vị trí Nhân Viên Kho T9/2019

MHD TUYỂN DỤNG - 03 vị trí Nhân Viên Kho T9/2019

✔️ Quyền lợi đầy đủ
✔️Thu nhập hấp dẫn
✔️ Hưởng mọi chế độ theo quy định của luật lao động
 

MHD TUYỂN DỤNG - 02 vị trí Nhân Viên Thiết Kế Khuôn T7/2019

MHD TUYỂN DỤNG - 02 vị trí Nhân Viên Thiết Kế Khuôn T7/2019

✔️ Quyền lợi đầy đủ
✔️Thu nhập hấp dẫn
✔️ Hưởng mọi chế độ theo quy định của luật lao động
 
 

MHD TUYỂN DỤNG - 05 vị trí Nhân Viên Kinh Doanh T6/2019

MHD TUYỂN DỤNG - 05 vị trí Nhân Viên Kinh Doanh T6/2019

✔️ Quyền lợi đầy đủ
✔️Thu nhập hấp dẫn
✔️ Hưởng mọi chế độ theo quy định của luật lao động