Hiển thị 1–50 của 104 kết quả

Màu vỏ cách điện
Dòng điện tối đa (Iₘₐₓ)
Mặt cắt (mm)
Chiều dài phần tiếp xúc (mm)
Giá

Hoặc chọn mức giá phù hợp với bạn

0 1.927.800
Terminal tương thích
Đã chọn
2.100
4.2/5 249 đánh giá
20.000
4.2/5 12 đánh giá
-10%
text
171.000
4.2/5 131 đánh giá
11.000
4.2/5 60 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 96 đánh giá
41.400
4.2/5 111 đánh giá
1.900
4.2/5 151 đánh giá
12.100
4.2/5 261 đánh giá
1.035.000
4.2/5 70 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 198 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 268 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 263 đánh giá
3.900
4.2/5 10 đánh giá
10.000
4.2/5 65 đánh giá
31.000
4.2/5 124 đánh giá
117.000
4.2/5 224 đánh giá
16.000
4.2/5 230 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 236 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 279 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 93 đánh giá
80
4.2/5 218 đánh giá
140
4.2/5 274 đánh giá
140
4.2/5 229 đánh giá
260
4.2/5 42 đánh giá
8
4.2/5 265 đánh giá
260
4.2/5 172 đánh giá
260
4.2/5 207 đánh giá
140
4.2/5 32 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 264 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 246 đánh giá
218.000
4.2/5 240 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 235 đánh giá
2.500
4.2/5 102 đánh giá
480
4.2/5 62 đánh giá